Dlaczego poezja nie jest lubiana przez uczniów?

Poezja jest tym działem literatury, który jest najbardziej nielubiany przez uczniów w szkołach począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej. Dzieci i młodzież nie lubią wierszy. Tylko nieliczni uczniowie, po jednorazowym przeczytaniu wiersza, są w stanie powiedzieć w kilku zdaniach, co poeta miał na myśli. Przeważnie bywa tak, że uczeń wstaje i mówi, że nie rozumie tego wiersza. No tak, wiersz trudno zrozumieć, jak się go czyta i interpretuje dosłownie.

Przecież na wiersz trzeba patrzeć jak na obraz, bo to nic innego, tylko obraz malowany słowami. Każdy czytający wiersze powinien właśnie widzieć obrazy, które się jawiły poecie w duszy, czy przed oczyma. Odbiór wierszy jest sprawą bardzo indywidualna i tylu jest odbiorców, ilu czytelników. Wiersz ma działać na nasza wyobraźnie, bo poeta używa w nim wiele środków stylistycznych. Co to takiego te środki stylistyczne w wierszu? To są słowa, zwroty, wyrażenia, których nie spotykamy tak często w prozie. Są charakterystyczne dla wiersza.