Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

Tradycyjnie Wigilię zaczynamy od dzielenia się, łamania białym opłatkiem. Jest on symbolem bratania się, bo często zdarza się, że w Święta Bożego Narodzenia do stołu zasiadają ludzie skłóceni, których ten opłatek ma złączyć, zbratać ponownie. Dzieląc się opłatkiem życzymy sobie wszelakiej pomyślności, tej duchowej i cielesnej. Opłatek symbolizuje chleb i życzymy sobie, by nam go nigdy nie zabrakło. Nie można dokładnie określić, kiedy w Polsce pojawił się zwyczaj łamania się opłatkiem w czasie Wigilii, ale bez niego, od XVIII wieku nie ma Świąt Bożego Narodzenia.

Opłatki miały swoją symbolikę. W Wigilię, wraz z życzeniami, miały zapewniać domownikom pomyślność, a wrzucane do studni w okresie Świąt Bożego Narodzenia, miały oczyścić wodę i dawać ludziom zdrowie. W niektórych regionach Polski, w Wigilię i w czasie Świąt Bożego Narodzenia opłatkiem obdziela się gospodarskie zwierzęta. Gospodarz uważa, ze tak wielkiego święta powinny dostąpić wszystkie stworzenia. Opłatkiem dzielono się także w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia z duszami zmarłych.