Zanika tradycja wysyłania kartek okolicznościowych

W Polsce tradycja jest wysyłanie kartek świątecznych w okresach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Kartki świąteczne są to okolicznościowe kartki pocztowe, często w formie karnetów z grafikami i rysunkami tematycznie związanymi z danymi świętami. Kartki świąteczne mogą być takie tradycyjne jak i internetowe kratki świąteczne. Wiele z nich posiada już gotowe teksty życzeń świątecznych. Idea wysyłania kartek świątecznych, tych tradycyjnych narodziła się w XX wieku.

Kartki internetowe zaczęliśmy wysyłać znacznie później, gdyż później wynaleziono Internet. Właśnie rozwój poczty elektronicznej przyczynił się do rozpowszechnienia wysyłania kartek internetowych, co ograniczyło tez korzystanie z usług poczty tradycyjnej. Moda na wysyłanie tradycyjnych kartek świątecznych wiązała się z szybkim rozwojem poligrafii, gdzie te kartki świąteczne drukowano. Zarówno kartki świąteczne, jak również kartki internetowe dzisiaj są bardzo wysublimowane, unika się wysyłanie kartek standardowych, szuka się oryginalnych .